Partybubbles 

Klik hier om de ondertitel te bewerken

algemene voorwaarden voor Partybubbles
algemeen
de opdrachtgever(s) waar de mobiele wagen wordt opgezet verklaren zich na betaling van het voorschot akkoord met alle voorwaarden die hier beschreven staan.
op een locatie waar nog andere mensen kunnen komen buiten de genodigden voor het evenement, worden er polsbandjes uitgedeeld die moeten gedragen worden bij afhaling van de producten.
Partybubbles kan niet aansprakelijk gesteld worden voor zwerfvuil door het nuttigen van hun producten.
reservaties zijn pas definitief na bevestiging via mail en/of telefonisch én na het ontvangen van het voorschot van minimum €200,00
Indien Partybubbles niet tijdig of niet aanwezig kan zijn op een feest door overmacht (weersomstandigheden, technische problemen, gezondheidsproblemen,...) dan kunnen de opdrachtgevers geen schadevergoeding eisen.
wij serveren geen alcohol aan minderjarigen.
de locatie
De locatie waar het feest doorgaat moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de mobiele wagen.  Dit betekent een goede doorgang van 4 meter breed en een hoogte van 2m80 
De locatie moet een stabiele bodem hebben en mag niet hellend zijn.
Indien de mobiele wagen op de openbare weg moet opgesteld worden, dan is het de klant die de nodige documenten aanvraagt bij de lokale gemeenten en aan ons kan voorleggen.  De klant zorgt ook voor de nodige signalisatie.
Er dient steeds een elektriciteitsvoorziening aanwezig te zijn van 16A 230 volt (dit is een gewoon stopcontact)
Alle kosten betreffende locatie, signalisatie, elektriciteit zijn voor de rekening van de klant.
De artikelen worden niet verpakt en worden ter plaatse geconsumeerd.
Betaling
Na reservatie en bevestiging dient men een voorschot van 30% met een minimum van € 200 te betalen.  dit maakt de reservatie definitief.
Zolang het voorschot niet betaald is, kunnen wij de gevraagde datum niet garanderen.
Ten laatste 1 week voor de feestdatum nemen wij contact op met de klant om het definitief aantal personen te bevestigen.  De afrekening zal gebeuren tijdens of met uitdrukkelijke toestemming na het feest.
Bij annulering tot 2 weken voor datum van het evenement wordt 50% van het betaalde voorschot terugbetaald.
Bij annulering minder dan 7 kalenderdagen voor de datum van het evenement wordt het voorschot niet terugbetaald.